interoutsource.net

interoutsource.net

add friend

Support for success

คงไม่มีใครติดต่อ IT Support เพื่อความสนุกสนาน หรือเพื่อความรู้สึกว่าให้คุ้มกับราคาที่ต้องจ่ายไป   แต่เมื่อมีบางสิ่งผิดปกติ ในคอมพิวเตอร์ หรือในระบบ Network ของเรา  การติดต่อขอความช่วยเหลือจาก IT Support คือสิ่งแรก  แต่ผู้ใช้งานนั้นก็กลับเจอสิ่งที่แย่ลงไปอีก เมื่อเจอทีม ที่ไม่ได้สนใจในปัญหา เช่น ไม่ตอบ email , ปัญหาการเดินทางที่ล่าช้า , โต้เถียงกับ IT Support  เวลาของธุรกิจที่เสียไป เป็นประสบการณ์ด้านลบที่หลายๆคนต้องพบเจอ 

คำว่า “สนับสนุนลูกค้า” นั้นหมายถึงเมื่อเกิดปัญหาแล้วผู้ใช้งานติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอความช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปัญหา หรือในบางกรณีปรึกษา ขอคำแนะนำ (กรณีมีปัญหาเนื่องจากติดต่อผู้ผลิตหรือร้านค้าไม่ได้)  หรือ  อื่นๆ       แต่สำหรับการทำงานด้วยประสบการณ์เช่นเรา  การสนับสนุนแบบนั้นไม่เพียงพอ สิ่งที่ลูกค้าต้องการคือการสนับสนุนเชิงรุกที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จมากกว่า และการป้องกันปัญหาก่อนที่ปัญหาจะเกิด

ทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุที่ทีมเรา พัฒนาการสนับสนุนลูกค้า  ด้วยการใช้ Remote software และ ระบบ IT & ASSET MANAGEMENT SYSTEM  เป็นผู้ช่วยในการจัดการ ผู้ใช้สามารถย้อนกลับมาดูประวัติการแก้ไขปัญหา ,ระบบความรู้ต่างๆ(Knowledge Base) ,ระบบบันทึกอุปกรณ์ ฯลฯ  ด้วยทีมงานที่มีความสามารถ ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุด เมื่อเลือกใช้บริการจากเรา Interoutsource.net   เพราะเราสามารถเปลี่ยนจาก “การสนับสนุนลูกค้า” ให้เป็น “ความสำเร็จของลูกค้า” ได้  

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wpChatIcon
Scroll to Top