interoutsource.net

interoutsource.net

add friend

Uncategorized

Support for success

คงไม่มีใครติดต่อ IT Support เพื่อความสนุกสนาน หรือเพื่อความรู้สึกว่าให้คุ้มกับราคาที่ต้องจ่ายไป   แต่เมื่อมีบางสิ่งผิดปกติ ในคอมพิวเตอร์ หรือในระบบ Network ของเรา  การติดต่อขอความช่วยเหลือจาก IT Support คือสิ่งแรก  แต่ผู้ใช้งานนั้นก็กลับเจอสิ่งที่แย่ลงไปอีก เมื่อเจอทีม ที่ไม่ได้สนใจในปัญหา เช่น ไม่ตอบ email , ปัญหาการเดินทางที่ล่าช้า , โต้เถียงกับ IT Support  เวลาของธุรกิจที่เสียไป เป็นประสบการณ์ด้านลบที่หลายๆคนต้องพบเจอ  คำว่า “สนับสนุนลูกค้า” นั้นหมายถึงเมื่อเกิดปัญหาแล้วผู้ใช้งานติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอความช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปัญหา หรือในบางกรณีปรึกษา ขอคำแนะนำ (กรณีมีปัญหาเนื่องจากติดต่อผู้ผลิตหรือร้านค้าไม่ได้)  หรือ  อื่นๆ       แต่สำหรับการทำงานด้วยประสบการณ์เช่นเรา  การสนับสนุนแบบนั้นไม่เพียงพอ สิ่งที่ลูกค้าต้องการคือการสนับสนุนเชิงรุกที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จมากกว่า และการป้องกันปัญหาก่อนที่ปัญหาจะเกิด ทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุที่ทีมเรา พัฒนาการสนับสนุนลูกค้า  ด้วยการใช้ Remote software และ ระบบ IT & ASSET MANAGEMENT SYSTEM  เป็นผู้ช่วยในการจัดการ ผู้ใช้สามารถย้อนกลับมาดูประวัติการแก้ไขปัญหา ,ระบบความรู้ต่างๆ(Knowledge …

Support for success Read More »

กิจกรรมเพื่อสังคม

Interoutsource.net ได้ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ  เราให้การสนับสนุน โครงการ Computer For Kids เพื่อรับบริจาคคอมพิวเตอร์มือสอง ชื่อโครงการ Computer For Kids ที่มาของโครงการ จากการที่มีการคุยกันในเรื่องการศึกษาอยู่เสมอ ทำให้เราได้แนวความคิด  เรื่องการศึกษานั้นทำให้สังคมพัฒนาขึ้น  ความเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 เราต้องปรับวิธีการสอน ให้สามารถแข่งขันบนเวทีโลกยุค 4.0 ได้  ซึ่งการคิดและการวิเคราะห์ ภาษาสากล เป็นทักษะที่จำเป็นต้องใช้  จึงได้ริเริ่มจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ( เราเปิดการเรียนการสอนที่แรก  ณ. อบต. บางคูรัด ในรูปแบบของ Boot camp คือสอนหลักสูตรระยะสั้นแต่สามารถใช้งานได้จริง )    ขอยกตัวอย่าง ในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสิงค์โปร์ ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของการศึกษา ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆ  ใช้คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถทางสติปัญญา ด้านการคิด การใช้เหตุผล และหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหา และการคิดวิเคราะห์ เพราะความเปลี่ยนแปลงของโลกยุค 4.0 เป็นโลกแห่งนวัตกรรม  เด็กๆนั้นต้องมีทักษะการค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง  แหล่งความรู้ที่มีมากมายในโลกอินเตอร์เน็ต นำมาซึ่งความรู้ สำหรับ สร้าง Content , ออกแบบสื่อ Multimedia …

กิจกรรมเพื่อสังคม Read More »

wpChatIcon
Scroll to Top