Support for success

คงไม่มีใครติดต่อ IT Support เพื่อความสนุกสนาน หรือเพื่อความรู้สึกว่าให้คุ้มกับราคาที่ต้องจ่ายไป   แต่เมื่อมีบางสิ่งผิดปกติ ในคอมพิวเตอร์ หรือในระบบ Network ของเรา  การติดต่อขอความช่วยเหลือจาก IT Support คือสิ่งแรก  แต่ผู้ใช้งานนั้นก็กลับเจอสิ่งที่แย่ลงไปอีก เมื่อเจอทีม ที่ไม่ได้สนใจในปัญหา เช่น ไม่ตอบ email , ปัญหาการเดินทางที่ล่าช้า , โต้เถียงกับ IT Support  เวลาของธุรกิจที่เสียไป เป็นประสบการณ์ด้านลบที่หลายๆคนต้องพบเจอ 

คำว่า “สนับสนุนลูกค้า” นั้นหมายถึงเมื่อเกิดปัญหาแล้วผู้ใช้งานติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอความช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปัญหา หรือในบางกรณีปรึกษา ขอคำแนะนำ (กรณีมีปัญหาเนื่องจากติดต่อผู้ผลิตหรือร้านค้าไม่ได้)  หรือ  อื่นๆ       แต่สำหรับการทำงานด้วยประสบการณ์เช่นเรา  การสนับสนุนแบบนั้นไม่เพียงพอ สิ่งที่ลูกค้าต้องการคือการสนับสนุนเชิงรุกที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จมากกว่า และการป้องกันปัญหาก่อนที่ปัญหาจะเกิด

ทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุที่ทีมเรา พัฒนาการสนับสนุนลูกค้า  ด้วยการใช้ Remote software และ ระบบ IT & ASSET MANAGEMENT SYSTEM  เป็นผู้ช่วยในการจัดการ ผู้ใช้สามารถย้อนกลับมาดูประวัติการแก้ไขปัญหา ,ระบบความรู้ต่างๆ(Knowledge Base) ,ระบบบันทึกอุปกรณ์ ฯลฯ  ด้วยทีมงานที่มีความสามารถ ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุด เมื่อเลือกใช้บริการจากเรา Interoutsource.net   เพราะเราสามารถเปลี่ยนจาก “การสนับสนุนลูกค้า” ให้เป็น “ความสำเร็จของลูกค้า” ได้  

กิจกรรมเพื่อสังคม

Interoutsource.net ได้ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ  เราให้การสนับสนุน โครงการ Computer For Kids เพื่อรับบริจาคคอมพิวเตอร์มือสอง

ชื่อโครงการ Computer For Kids

ที่มาของโครงการ

จากการที่มีการคุยกันในเรื่องการศึกษาอยู่เสมอ ทำให้เราได้แนวความคิด  เรื่องการศึกษานั้นทำให้สังคมพัฒนาขึ้น  ความเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 เราต้องปรับวิธีการสอน ให้สามารถแข่งขันบนเวทีโลกยุค 4.0 ได้  ซึ่งการคิดและการวิเคราะห์ ภาษาสากล เป็นทักษะที่จำเป็นต้องใช้  จึงได้ริเริ่มจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ( เราเปิดการเรียนการสอนที่แรก  ณ. อบต. บางคูรัด ในรูปแบบของ Boot camp คือสอนหลักสูตรระยะสั้นแต่สามารถใช้งานได้จริง )    ขอยกตัวอย่าง ในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสิงค์โปร์ ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของการศึกษา ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆ  ใช้คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถทางสติปัญญา ด้านการคิด การใช้เหตุผล และหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหา และการคิดวิเคราะห์

เพราะความเปลี่ยนแปลงของโลกยุค 4.0 เป็นโลกแห่งนวัตกรรม  เด็กๆนั้นต้องมีทักษะการค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง  แหล่งความรู้ที่มีมากมายในโลกอินเตอร์เน็ต นำมาซึ่งความรู้ สำหรับ สร้าง Content , ออกแบบสื่อ Multimedia  หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ  และยังใช้เพื่อเผยแพร่เรื่องราวในชุมชน ทั้งหมดนี้ต้องใช้ คอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟท์แวร์

แต่การพัฒนาจะเป็นไปไม่ได้ถ้าหากขาดอุปกรณ์การศึกษาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความรู้ เช่น คอมพิวเตอร์ สื่อพัฒนาศักยภาพเด็กเล็ก สนามเด็กเล่น ฯลฯ    จากข้อมูลโรงเรียนประถมในสังกัด สพฐ. มีประมาณ  29,000  โรงเรียน  (อ้างอิง :https://data.bopp-obec.info/emis/area_school.php )  ยังมีหลายโรงเรียนที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษา   เราจึงจำเป็นต้องแก้ปัญหาตรงจุดนี้ก่อน เพื่อให้โรงเรียนเหล่านั้นสามารถเข้าถึงความรู้ได้เท่าเทียมกัน เพราะรากฐานของความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยนั้น คือความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้วยเหตุนี้โครงการ Computer For Kid จึงได้เริ่มขึ้นมา เรารับบริจาคคอมพิวเตอร์เก่าสำหรับงานออฟฟิศทั่วไป คอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช้งาน หรือเกินจำนวน ที่ยังสามารถใช้งานได้  เพื่อส่งต่อให้เป็นอุปกรณ์ในการค้นหาความรู้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน นอกจากนี้มูลนิธิฯเรายังเปิดรับบริจาคเงิน สำหรับซื้ออุปกรณ์และเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการนี้ด้วย

โรงเรียนบ้านป่าซ่าน จ.พิษณุโลก